Tervetuloa Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n ylimääräiseen liittokokoukseen 7.3.2022 etäyhteydellä

Aika                 
Maanantaina 7.3.2022 klo 17.00. Kokoukseen päästetään sisään klo 16.45–17.00.

Paikka             
Teams-etäyhteys. Kalenterikutsu lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta. Etäosallistumista varten tarvitaan älylaite (tietokone/älypuhelin/tabletti) sekä nettiyhteys ja äänestäminen edellyttää sähköpostia.

Ilmoittautuminen
Kokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista perjantai 4.3 klo 12.00 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Äänioikeus
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänioikeuttaan voi käyttää liittokokouksessa myös toisen varsinaisen jäsenen antamalla valtakirjalla. Valtakirjoja saa olla enintään viisi (5). Valtakirjat tulee toimittaa toimistoon sähköpostin liitteenä 4.3.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi. Valtakirja löytyy LINKISTÄ.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat kokoustoimihenkilöt
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja
puheoikeudet
4. Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Työtaistelutoimiin liittyvien päätösten delegoiminen hallitukselle
Mikäli aiottu työtaistelutoimenpide vaatii rahoitusta ja koskee liiton koko jäsenkuntaa tai
huomattavaa osaa siitä, päättäisi toimenpiteeseen ryhtymisestä jatkossakin liittokokous.
6. Kokouksen päättäminen