Tervetuloa syysliittokokoukseen

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Aika: Perjantai 11.11.2022 klo 17.00. Kokoukseen päästetään sisään klo 16.45–17.00.
Paikka: Scandic Pasila, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki / etäyhteys.
Ilmoittautuminen: Etäosallistuminen tapahtuu jäsenkirjeessä myöhemmin lähetettävien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Etäosallistumista varten tarvitaan älylaite (tietokone/älypuhelin/tabletti ja nettiyhteys). Ilmoittautuminen Kokoukseen osallistuminen edellyttää kaikilta osallistujilta, myös paikalle tulijoilta, ilmoittautumista viikkoa ennen (4.11.) sähköisellä lomakkeella, joka jaetaan myös jäsenkirjeessä. Valtakirjat tulee toimittaa toimistoon sähköpostin liitteenä 4.11.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi. Tulosta esityslista ja valtakirja

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat kokoustoimihenkilöt
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja
  puheoikeudet
 4. Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 5. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle toimikaudeksi 2023–2024
 6. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 7. Päätetään liiton puheenjohtajan palkkiosta sekä hallituksen ja sen alaisten jaosten ja toimikuntien jäsenten palkkioista.
 8. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta
 9. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2023
 10. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta
  hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat
 11. Kokouksen päättäminen