Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat

Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointiala HALIn väliset työehtosopimusneuvottelut jatkuivat keskiviikkona 10.4.2024. Voimassa oleva sopimuskausi päättyy 30.4.2024.

Neuvottelussa käytiin läpi sopimusosapuolten tavoitteita, lähinnä teemojen tasolla seuraavalle sopimuskaudelle. Unionin keskeisimmät tavoitteet liittyivät palkkausjärjestelmän kehittämistarpeisiin, paikallisen sopimisen tasapainoiseen kehittämiseen sekä pitkäjänteiseen, joustavaan yhteiseen kehittämistyöhön. Seuraavan neuvottelun ajankohdaksi sovittiin 22.4.2024.

Terveyspalvelualan työehtoja noudattavat mm. yksityiset terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset, sairaalat sekä lääkäri- ja työterveysasemat sekä mainittuihin yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen-, muut lääketieteelliset tutkimuslaitokset ja fysikaaliset hoitolaitokset.

Työterveyshoitajaliitto neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unionia. Unionissa on mukana yhteensä kahdeksan järjestöä. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Eve Becker, 0407617231, eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi.