Työterveyshoitajaliiton jäsenen voitto: Työsuhteen päättäminen oli perusteeton

Työnantaja oli irtisanonut työterveyshoitajan työsuhteen henkilöperusteella vedoten kolmeen kirjalliseen varoitukseen.

Työterveyshoitajaliiton tuella ja liiton oikeusturvavakuutusta hyödyntäen asia vietiin käräjäoikeuden ratkaistavaksi ja vaadittiin työnantajalta korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Käräjäoikeus päätyi todistajia kuultuaan ja arvioituaan asiaa kokonaisuutena hyväksymään työterveyshoitajan puolesta esitetyt perustelut ja katsoi, että työnantajalla ei ole ollut työsopimuslain 7 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua asiallista ja painavaa syytä työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.

Käräjäoikeus velvoitti työnantajan maksamaan työntekijälle korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 12.071,68 euroa korkoineen. Lisäksi työnantaja velvoitettiin maksamaan työntekijän oikeudenkäyntikuluja.