Työterveyshoitajat työikäisten terveydenhuollossa paljon vartijoina

Työterveyshoitajat toimivat työterveysyhteistyön koordinaattoreina. Nyt heitä tarvitaan lisää, koska eläköityminen ja alanvaihto ovat kiihtyneet viime vuosina. Myös palkkaus ja työolosuhteet ovat kaivanneet parantamista jo pitkään.

Viimeinen niitti olivat koronaan liittyvät lomautukset, jotka vaaransivat työterveyshuollon perustehtävän tavalla, jota on vaikea ymmärtää. Työterveyshoitajat lomautettiin koronan aikana juuri, kun työpaikoilla kaivattiin eniten työkyvyn tukea, neuvontaa ja työolosuhteiden terveydellistä arviointia.

Työterveyshuollon lakisääteiset tehtävät ovat ruuhkautuneet pahasti ja hoitajien kuormittuminen on huolestuttavaa. Etenkin työterveyshuollon vaikuttavuuden arviointiin jää kaikkein vähiten aikaa työterveyshoitajien arjessa.

Työllämme ehkäisemme lukemattoman määrän sairauslomapäiviä ja edistämme työhyvinvointia työpaikoilla.

Työterveyshoitajat ansaitsevat työlleen yhteiskunnan arvostuksen. Palkkauksen kehittäminen vastaamaan työn vaativuutta on tärkeää, mutta myös työolosuhteiden on muututtava, jotta työterveyshoitajan työ lisää vetovoimaa.

Palkkaohjelma varmistaa ansiokehityksen ja työhyvinvointi lisää tuottavuutta. Tammikuussa alkaneissa julkisen sektorin työehtoneuvotteluissa akavalainen Suomen Työterveyshoitajaliitto ja neuvottelujärjestömme JUKO nostavat nämä ja ratkaisut pöytään.

Kirjoittaja

Varapuheenjohtaja Pilvi Österman

Mielipidekirjoitus on julkaistu sanomalehti Kalevassa 5. helmikuuta 2022