Työterveyshoitajien palkkakehitys suotuisaa, mutta ansiotasossa edelleen parannettavaa

Työterveyshoitajien keskiarvopalkka nousi 5,7 prosenttia kahden vuoden takaisesta kyselystä ollen 3159 euroa kuukaudessa

Työterveyshoitajien kokonaispalkka on 3159 euroa kuukaudessa ja koko vastaajajoukossa liiton jäsenillä keskimäärin 3349 euroa. Noin puolella vastaajista (48 %) kokonaispalkka on 3000–3499 euron välillä. Vastaajien keskipalkka on työterveyshoitajien joukossa noussut kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 170 euroa ja koko vastaajajoukon keskipalkka on noussut 177 euroa.

– Palkka näyttää nousevan kokemuksen mukana, mutta hajontaa on paljon eikä mediaanipalkka nouse tasaisesti kokemusvuosien myötä, sanoojärjestöpäällikkö Eve Becker.

Taulukossa 1 on esitelty kokoaikaisten työterveyshoitajien kokonaispalkkoja vuosilta 2010–2021:

Taulukko 1. Työterveyshoitajien kokonaispalkka (peruspalkka ja lisät)

Tulospalkkiot eivät juurikaan nosta palkkatasoa. Tulospalkkioita sai vuoden 2020 aikana vain kolmasosa (32 %) prosenttia vastaajista. Mikäli tulospalkkiota on maksettu, niin yleisimmin palkkio on alle 100 euroa kuukaudessa tai tasolla 500–1999 euroa vuodessa.

– Palkka on syytä suhteuttaa todelliseen työaikaan. Neljäsosa (24 %) tekee ns. harmaata ylityötä eli työtä, joka ei kirjaudu työtunneiksi ja jota ei korvata vapaa-aikana eikä rahana. Tämä on vapaaehtoinen palkanalennus, jota ei saisi tapahtua, Becker sanoo.

– On hienoa, että palkkataso on kehittynyt myönteisesti, mutta se on edelleen työterveyshoitajan tehtävän vaativuuteen nähden aivan liian alhainen, puheenjohtaja Pilvi Österman huomauttaa.

Työterveyshoitajien tehtävän vaativuus on kasvanut paljon tulostavoitteiden koventumisen myötä. Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa laajempaa työkyvyn tuen asiantuntemusta. Työterveyshoitajien työn vaativuuden kasvussa näkyy myös työterveyslääkäreiden ja asiantuntijoiden resurssivaje. Lisäksi yhä suurempi osa työterveyshoitajista koordinoi valtakunnallisia asiakkuuksia, ja asiakkaat edellyttävät entistä vaikuttavampaa työterveysyhteistyötä.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten palkkatulojen mediaani vuonna 2020 oli 3000 euroa. Työterveyshoitajien tehtävä edellyttää ammattikorkeakorkeakoulututkintoa ja sen lisäksi työterveyshuollon pätevyyden antavan lisäkoulutuksen suorittamista. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden keskiansio oli 2019 Tilastokeskuksen mukaan 3816 euroa kuukaudessa, josta työterveyshoitajien keskipalkka on jäänyt huomattavasti jälkeen.

Jäsenkyselyn raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Työterveyshoitajalehdestä 2/2021 sekä kotisivuiltamme. Raportti koostuu liiton joka toinen vuosi tehtävästä jäsenkyselystä, jonka aineisto on kerätty maaliskuussa 2021. Vastaajia oli kolmasosa jäsenistöstä.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Pilvi Österman, pilvi.osterman@gmail.com, 0400 734476
Järjestöpäällikkö Eve Becker, eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi, 040 7617231