Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalveluiden korvaamista laajennetaan

Työterveyshuollossa annettavan sairaanhoidon etäpalveluiden korvaaminen on muuttunut. Jatkossa Kela voi korvata etäpalveluiden kustannuksia entistä laajemmin, kun etäpalveluissa ei enää edellytetä videoyhteyden käyttämistä.

Työterveyshuollon etäpalveluiden korvauskäytäntöä on muutettu korvausluokassa II, eli työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannuksiin liittyen. Kela voi korvata jatkossa muunkin etäyhteyden kuin videon välityksellä annettujen palveluiden kustannukset. Muutos perustuu vakuutusoikeuden 23.11.2020 antamiin päätöksiin (dnro 1309/2019/4527 ja 1211/2020/4527).

Työnantajat ja yrittäjät voivat saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) ja vapaaehtoisen sairaanhoidon (korvausluokka II) kustannuksista. Korvauksen voi saada sekä perinteisin tavoin että etäyhteyden välityksellä toteutettujen palvelujen kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) etäpalveluiden korvaamiseen ei tule muutosta.

Lisätietoa työterveyshuollon etäpalveluiden korvaamisesta ja korvaamisen edellytyksistä kela.fi-sivuilta.