Työterveyslaitos | Uusi kaksivuotinen työehtosopimus on hyväksytty

Taulukkopalkat ja vaativuustason mukaiset palkkaryhmäpalkat nousevat tänä ja ensi vuonna yhteensä vähintään seitsemän prosenttia. Lisäksi maksetaan 400 euron kertakorvaus.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt, Työterveyslaitos ja Hyvinvointiala Hali ovat hyväksyneet Työterveyslaitoksen (TTL) neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi vuosille 2023–2025.

TTL:n noin 500 työntekijän talokohtaisesta työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Jyty, JHL, Sote ry (Super, Tehy) sekä Työterveyslaitos ja Hyvinvointiala HALI.

JUKO hyväksyi sopimuksen 15. maaliskuuta.

Kaksivuotinen sopimusratkaisu huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

Tänä vuonna kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien taulukkopalkat nousevat neljä prosenttia 1. elokuuta lukien. Huhtikuun palkanmaksun yhteydessä maksuun tulee 400 euron kertakorvaus.

– Kertakorvaus maksetaan, jos yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1. maaliskuuta 2023 ja on voimassa korvauksen maksupäivänä, kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Osa-aikaisten työntekijöiden kertakorvauksen suuruuteen vaikuttaa sovitun työajan ja täyden työajan suhde 1. maaliskuuta.

Ensi vuonna kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien taulukkopalkat nousevat kolme prosenttia 1. kesäkuuta lukien. Lisäksi heinäkuun alussa maksuun tulee 0,5 prosentin paikallinen erä, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja.

– Paikallisen erän kohdentamisessa on huomioitava palkkausepäkohdat ja palkkausjärjestelmän kehittäminen. Prosessissa on oltava yhteydessä pääluottamusmieheen ja pääluottamusmiehelle on kerrottava päätöksistä, Holm muistuttaa.