Vaalit lähestyvät – tutustu kauden 2024-2025 ehdokkaisiin

Marraskuussa pidettävässä syysliittokokouksessa valitaan puheenjohtaja, kolme varsinaista hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen kaudelle 2024-2025. Ehdolle voi asettua vielä syysliittokokouksessa 17.11.2023.

Ehdolla puheenjohtajaksi

Inka Koskiaho, työterveyshoitaja, työkykykoordinaattori ja ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja. Maisteritutkinnon olen opiskellut terveyden edistämisestä ja opinnäytetyöni tein kuntasektorille kuntalaisten osallisuuden kokemukseen liittyvistä tekijöistä. Työhistoriaa minulla on työterveyshuollosta reilusti yli 20 vuoden ajalta. Olen työskennellyt sekä yksityissektorilla, että julkisella puolella, alkaen yksityiseltä lääkäriasemalta, Medivireen ja Terveystalon kautta päätyen Valtiolle. Nykyinen työnantajani on Puolustusvoimat ja Sotilaslääketieteen Keskus.

Järjestötyöhön olen tullut alun perin omien harrastuksieni kautta, joissa olen toiminut vuosien varrella useiden eri yhdistysten johtokunnissa. Tähän on ajanut halu olla mukana tekemässä ja rakentamassa mielekästä toimintaa ja vaikuttamassa toiminnan kehittymiseen, johon olen tähdännyt myös Työterveyshoitajaliiton luottamustehtävissä. Työterveyshoitajaliiton toimintaan lähdin mukaan vuonna 2017 toimittuani ensin pitkään Kymenlaakson työterveyshoitajien paikallisyhdistyksessä, ensin jäsenenä, sitten varapuheenjohtajana ja edelleen puheenjohtajana. Olen ollut liiton hallituksessa kolme kautta, eli kuusi vuotta. Ensimmäisen kauden olin hallituksen jäsenenä, toisen kauden toimin hallituksen varapuheenjohtajana ja kuluneen kauden ajan olen toiminut hallituksen puheenjohtajana. Olen ollut mukana myös liiton jaostyössä, joista viisi vuotta järjestöjaoksessa ja kaksi vuotta viestintäjaoksessa. Tänä vuonna olen mukana myös Kansainvälisessä jaoksessa. Olen ollut lisäksi mukana järjestämässä ammatillista koulutusta Työterveyshoitajapäivien ja Ajankohtaispäivien muodossa.

Suomen Työterveyshoitajaliiton hallituksessa on ollut hienoa päästä vaikuttamaan käytännössä sekä työterveyshoitajien että työterveyshuollon tulevaisuuteen monilla eri foorumeilla kuten Sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen, Kelan, Työterveyshuollon palvelutuottajien, työterveyshuollon hankkeiden ohjausryhmien ja monien muiden sidosryhmien kanssa. Yhteiskunnallisen vaikuttamistyön tarkoituksena on kehittää yhdessä työterveyshuoltoa, tuoda esille työterveyshoitajille tärkeitä asioita ja nostaa esille ajankohtaisia asioita ja haasteita ratkottavaksi. On myös tärkeää jakaa ajankohtaisia asioita yhdessä kollegojen kanssa ja kuulla erilaisista tavoista toimia eri paikoissa työskentelevien työterveyshoitajien näkökulmasta. Olen pitänyt Työterveyshoitajaliiton hallitustyöstä, sillä se on rakentavaa ja mielekästä ja olemme saaneet paljon aikaan yhdessä. Hallitustyössä on usein myös haasteita ja vaikeita päätöksiä mutta nekin on tehty ratkaistaviksi. Tässä työssä myös loistava palkattu henkilöstömme tekee tiivistä ja erinomaista yhteistyötä hallituksen kanssa.

Olen asettunut ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi toiselle kaudelle, sillä koen että työni melko tuoreena puheenjohtajana on vielä monellakin tapaa kesken.  

Työterveyshoitajan työn vaativuus on edelleen kasvanut, se edellyttää laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta. Työterveyshoitajan työssä näyttäytyy terveydenhuollon ja työelämän jatkuvat muutokset ja niihin vastaaminen. Koronatilanne muutti merkittävästi työterveyshuollon toimintaa etätyön ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen myötä. Tällä hetkellä seuraamme tiiviisti uuden hallituksen esityksiä ja yhdessä Akavan kanssa vaikutamme ja otamme kantaa niihin toimialamme ja jäsentemme parhaaksi. Luottamusmiesten toimintaa tulee tukea vahvasti, sillä työpaikoilla tarvitaan edelleen työlainsäädännön ja työehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamisen valvomista ja neuvottelutaitoja ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Koen ammatillisesti erittäin tärkeäksi työterveyshoitajan työn arvostuksen nostamisen ja oman paikkamme lunastamisen lisääntyvien ammattihenkilöiden joukossa. Asiantuntijuus ja osaamisen vaatimukset tulee näkyä myös palkkauksessa ja tätä tukee ammatillisen kouluttautumisen mahdollistaminen työuran eri vaiheissa.  Työterveyshoitajien kohtuulliseen työmäärään, työssä jaksamiseen sekä työterveyshoitajan työn houkuttelevuuteen tulee kiinnittää huomiota työpaikoilla, jotta saamme alalle myös nuoria uusia hoitajia, joita tarvitaan tulevina vuosina enenevissä määrin.

Mahdollinen valituksi tuleminen on suuri luottamuksen osoitus jäsenistöltä ja se edellyttää sitoutumista tehtävän hoitamisessa. Sitoutuminen näkyy minussa parhaansa tekemisenä innostuneesti ja motivoituneesti. Omaan halun ja kyvyn toimia työterveyshoitajien puolestapuhujana ja -toimijana, kehittäjänä sekä jäsenten asioiden ajajana. Olen myönteisesti asioihin suhtautuva ja ulospäin suuntautunut ja tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Haluan tehdä työni hyvin, joten rohkeutta, ahkeruutta ja jämäkkyyttä löytyy yhteisten asioiden edistämiseksi.


Ehdolla hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

Anne Hautamäki, 50-vuotias työterveyshoitaja Leppäkoskelta. Kahden lapsen äiti ja paikallisosasto Uusimaa ry:n puheenjohtaja.

Olen työskennellyt pitkään sekä kuntapuolella että yksityisellä sektorilla työterveyshuollossa.

Työskentelen tällä hetkellä työhyvinvoinnin asiantuntijana. Nykyisessä työssäni painopisteitä ovat mm. ennakoiva työkykyjohtaminen, työhyvinvointi ja työterveysyhteistyö.

Työterveyshoitajan työ nykymaailmassa on moninaista ja vaati laajaa osaamista. Työterveyshuollon ja työterveyshoitajan  työn kehittäminen ja näkyväksi tekeminen on tärkeää. Olen osaltani kiinnostunut olemaan mukana yhteisten asioiden  eteenpäin viemisessä myös liiton hallitustyöskentelyn kautta.

Niina Nissi, 40-vuotias helsinkiläistynyt kuusamolainen työterveyshoitaja. Perheeseeni kuulu 12-vuotias tytär ja aviomies. Harrastuksiini kuuluvat salipuuhastelu, äänikirjat ja lomailu. 

Olen valmistunut terveydenhoitajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta v.2014. Aloitin työt opintojen loppuvaiheessa Helsingin kaupungilla, jossa työskentelin avoterveydenhuollossa terveysasemalla. Vaihdoin työterveyteen Terveystaloon huhtikuussa 2018. Työskentelen tällä hetkellä Itäkeskuksen ja Tikkurilan yksiköissä. Ennen terveydenhoitajan uraa haahuilin useamman vuoden yliopistossa (kemia, kasvatustiede, ravitsemustiede) sekä työskentelin pikaruuan parissa Linnanmäellä ja Hesburgerissa. 

Olen toiminut vuoden Työterveyshoitajat Uusimaan paikallisyhdistyksen hallituksessa oppilaslaitosyhteyshenkilönä. Tätä edeltävä varsinainen luottamustoimi oli yläasteen oppilaskunnan hallituksen rahastonhoitaja. Paikallisyhdistyksessä toimiminen on ollut erittäin antoisaa ja se saikin minut innostumaan myös liiton hallituksessa työskentelystä.  

Alun perin hakeuduin paikallisyhdistykseen esiteinini ajamana. Hän kun ilmoitti, ettei tarvitse minua enää mihinkään ja voisin siten hankkia itselleni uutta sisältöä elämääni. Olen ehdolla joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi. 

Olen erityisen kiinnostunut työterveyshoitajien työolojen ja palkkauksen parantamisesta. Asiakaspotin täytyy olla kohtuullisen kokoinen ja asiakkuuksien sellainen, että on aidosti mahdollista päästä työnantajan asettamiin koviin tulostavoitteisin ilman, että omasta hyvinvoinnista joutuu tinkimään. Työajan pitää riittää työn tekemiseen. Työn vastuun ja vaativuuden tulee näkyä palkkauksessa. Palkkauksen tulee myös olla tasa-arvoista ja läpinäkyvää. 

Jonna Vaalio, 30-vuotias työterveyshoitaja Lahdesta.  Työskentelen tällä hetkellä Lahden Mehiläisen toimipisteessä. Olen tällä hetkellä vanhempainvapaalla ja palaan työelämään takaisin tammikuussa 2024.  Valmistuin 2017 keväällä terveydenhoitajaksi. Heti valmistuttua tiesin, että haluan luoda uran työterveyshuollon kentällä. Hyppäsinkin uhkarohkeasti heti vastavalmistuneena työterveyshoitajan tehtäviin. Suoritin työterveyshuollon pätevöittävät opinnot syksyllä 2018. Viime keväänä suoritin työkykykoordinaattorin opinnot.

Olen työskennellyt työterveyshoitajana kuntasektorilla sekä yksityisellä palveluntuottajalla. Pidän itseäni aktiivisena työterveyshoitajana, jolla on halu kehittää itseään. Lyhyestä työurasta huolimatta olen päässyt tekemään ja näkemään hyvin monipuolisesti työterveyshoitajan työtä.

Olen toiminut nyt yhden kauden Suomen Työterveyshoitajaliiton hallituksessa. Kaksi vuotta ovat olleet äärimmäisen mielenkiintoisia ja antoisia vuosia. Järjestötyöskentelyn aloitin Työterveyshoitajaliiton Päijät-Hämeen paikallisosastossa vuonna 2020. Olen toiminut paikallisosaston sihteerinä ja tällä hetkellä toimin puheenjohtajana. Olen toiminut viimeiset kaksi vuotta nyt myös viestintä- ja järjestöjaoksen jäsenenä. On tärkeää päästä vaikuttamaan oman alan kehittymiseen ja uskonkin vahvasti, että hallitustyöskentelyn kautta siihen olisi mahdollisuus.  

Mielestäni yksi merkittävä ja iso ammatillinen haaste on se, että työterveyshoitajien tehtävän vaativuus on kasvanut paljon, meiltä odotetaan hyvin laajaa osaamista sekä merkittäviä vastuita isojen asiakasyrityksien kanssa. Etenkin, kun työterveyslääkäreistä on tällä hetkellä kova pula. Miten tähän tullaan reagoimaan tulevaisuudessa? Miten tulevaisuudessa turvataan, että alalle saadaan meitä uusia työterveyshoitajia? Mielestäni ammattiliitojen rooli ja tärkeys korostuu tämän hetken työelämässä.

Olisi hienoa jatkaa tärkeää työtä hallituksessa.


Ehdolla hallituksen varajäseneksi 

Eva Rantanen, 28-vuotias työterveyshoitaja Tampereelta. Olen työskennellyt työterveyshoitajana yli neljä vuotta eri työterveyshuollon palveluntarjoajilla. Tällä hetkellä työskentelen Terveystalolla työterveyshoitajan roolissa ja opiskelen parhaillaan ensiavun ja terveystiedon kouluttajaksi. Vapaa-aikanani vietän aikaa rakkaan Elmo-koirani kanssa ulkoillen, läheisteni seurassa sekä kiipeilyharrastukseni parissa.

Hallitustyöskentely on herättänyt kiinnostukseni jo pidemmän aikaa ja siksi olen ehdolla varajäseneksi. Olen ollut aktiivisesti mukana Työterveyshoitajaliiton toiminnassa, ja tämä yhteisö on ollut minulle tärkeä. Olen ollut jäsenenä liitossa koko työurani ajan, ja olen kokenut, että liiton tarjoama tuki ja toiminta ovat olleet korvaamattomia nuoren työterveyshoitajan näkökulmasta. Olen osallistunut mentorointi-pilottiryhmään ja toiminut vuonna 2022 Pirkanmaan paikallisosaston sihteerinä. Tämä on antanut minulle mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua liiton toimintaan eri tavoin. Nyt haluan ottaa askeleen eteenpäin ja asettua ehdolle hallituksen varajäseneksi saadakseni paremman näköalapaikan ja vaikuttamismahdollisuuden. Haluan olla mukana kehittämässä työterveyshoitajien hyvinvointia, ammatillisuutta sekä palkkaukseen liittyviä asioita.

Meillä työterveyshoitajilla on tärkeä rooli työelämän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja haluan olla mukana varmistamassa, että meillä on tarvittavat resurssit ja tuki tämän tehtävän hoitamiseen. Lisäksi palkkauksen ja työehtojen on oltava oikeudenmukaisia ja vastattava työmme vaativuutta ja vastuuta. Olen valmis sitoutumaan näihin asioihin ja viemään niitä eteenpäin yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. Yhteistyöllä voimme saavuttaa enemmän ja vahvistaa meidän työterveyshoitajien asemaa ammattikuntana!