Vaalit lähestyvät – tutustu ehdokkaisiin

Suomen Työterveyshoitajaliiton syysliittokokouksessa 12.11.2021 valitaan puheenjohtaja ja kolme varsinaista hallituksen jäsentä kaudelle 2022-2023. Tutustu ehdokkaisiin:

Puheenjohtajaksi ehdolla:

Inka Koskiaho

Kerro vapaamuotoisesti itsestäsi, nykyisestä työstäsi ja työhistoriastasi. 

Olen Inka Koskiaho, 54-v työterveyshoitaja, työkykykoordinaattori ja ETK. Opiskelen parhaillaan XAMK:ssa Terveyden edistämisen YAMK-tutkintoa, opinnot ovat jo loppusuoralla. Työnantajani on Puolustusvoimat, Sotilaslääketieteen Keskus ja työpaikkani on Haminan Varuskunnassa, jossa olen työskennellyt vuodesta 2009 alkaen. Aikaisemmin olen toiminut työterveyshoitajana myös yksityisellä Lääkäriasemalla ja Medivireen ja Terveystalon palveluksessa. Työterveyshuollon kokemusta minulla on karttunut yli 20 vuoden ajalta.

Olen perheellinen ja perheeseeni kuuluu miehen lisäksi 4 lasta, 27-, 23-, 17- ja 15-vuotiaat.  Perheessämme on harrastettu aina aktiivisesti liikuntaa, niinpä olen omien ja lasten harrastusten myötä ollut myös paljon mukana urheiluseurojen toiminnassa. Kaikki kolme poikaa ovat harrastaneet/harrastavat jääkiekkoa, joten kahden eri jääkiekkojoukkueen joukkueenjohtajana on tullut muutama vuosi vietettyä paljon aikaa Etelä-Suomen jäähalleilla. Lisäksi olen toiminut pitkään paikallisen urheiluseuran puheenjohtajana järjestellen lähiliikuntamahdollisuuksia alueen lapsille ja nuorille. Nuorempana olin aktiivisesti mukana myös vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä sekä palveluskoiraharrastuksissa, joten meillä on edelleen palveluskoira, saksanpaimenkoirauros Ukko, joka vie minut lenkeille ja metsään.

Mistä sait ”kipinän” järjestötyöhön ja miten kiinnostuit hallitustyöskentelystä? Onko sinulla kokemusta järjestötyöstä tai luottamustehtävistä?

Kipinän järjestötyöhön olen saanut alun perin omien harrastuksieni kautta, joissa olen toiminut vuosien varrella useiden eri yhdistysten johtokunnissa. Olen halunnut olla mukana tekemässä ja rakentamassa mielekästä toimintaa ja vaikuttamassa toiminnan kehittymiseen, ja tämä on minulla päämääränä tulevaisuudessakin. Työterveyshoitajaliiton toimintaan lähdin mukaan toimittuani ensin pitkään Kymenlaakson työterveyshoitajien paikallisyhdistyksessä, jossa olen vielä tällä hetkellä puheenjohtajana. Olen ollut nyt liiton hallituksessa kaksi kautta, eli neljä vuotta, joista toisen kauden olen toiminut liiton varapuheenjohtajana. On ollut hienoa päästä vaikuttamaan käytännössä työterveyshoitajien ja työterveyshuollon tulevaisuuteen monilla eri foorumeilla, joiden tarkoituksena on kehittää yhdessä työterveyshuoltoa ja nostaa esille tärkeitä ajankohtaisia asioita ja haasteitakin ratkottavaksi. On myös tärkeää jakaa ajankohtaisia asioita kollegojen kanssa, kuulla erilaisista tavoista toimia eri paikoissa työskentelevien työterveyshoitajien näkökulmasta sekä järjestää koulutuksia työterveyshoitajille. Olen pitänyt Työterveyshoitajaliiton hallitustyöstä, se on rakentavaa ja mielekästä ja sillä on tarkoitus ja olemme saaneet paljon aikaan yhdessä. Olen nyt asettunut ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi nykyisen puheenjohtajamme Pilvin päättäessä omaa pitkää puheenjohtajuuttaan.

Mitä edunvalvontaan ja ammatillisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä haluat nostaa esille? Miten olet valmis sitoutumaan asioiden eteenpäin viemiseksi?

Työterveyshoitajan työ on vaativaa ja edellyttää laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta. Työterveyshoitajan työssä tulee myös pystyä vastaamaan digitalisoitumisen sekä terveydenhuollon ja työelämän jatkuvien muutosten haasteisiin. Koronatilanne muutti merkittävästi työterveyshuollon toimintaa, ja osa tästä muuttuneesta toiminnasta jää myös osittain tai kokonaan pysyväksi, kuten etätyö ja erilaiset digitaaliset ratkaisut. Koen ammatillisesti erittäin tärkeäksi työterveyshoitajan työn arvostuksen nostamisen ja oman paikkamme lunastamisen lisääntyvien ammattihenkilöiden joukossa. Asiantuntijuus ja osaamisen vaatimukset tulee näkyä myös palkkauksessa ja tätä tukee ammatillisen kouluttautumisen tärkeys työuran eri vaiheissa.  Työterveyshoitajien kohtuulliseen työmäärään, työssä jaksamiseen sekä työterveyshoitajan työn houkuttelevuuteen tulee kiinnittää huomiota työpaikoilla, jotta saamme alalle myös nuoria uusia hoitajia, joita tarvitaan tulevina vuosina enenevissä määrin. Omaan halun ja kyvyn toimia työterveyshoitajien puolestapuhujana ja -toimijana, kehittäjänä sekä jäsenten asioiden ajajana.  Olen positiivisesti asioihin suhtautuva ja ulospäin suuntautunut ja tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Rohkeutta ja jämäkkyyttä riittää kyllä yhteisten asioiden hoitoon.

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ovat ehdolla:

Suvi Kuosmanen, Nina Sulonen, Jonna Vaalio ja Pilvi Österman

Suvi Kuosmanen

Kerro lyhyesti vapaamuotoisesti itsestäsi, nykyisestä työstäsi ja työhistoriastasi.

Olen Suvi Kuosmanen ja tällä hetkellä työskentelen FCG:llä SOTE ja Hyvinvointitiimissä työkykyjohtamisen asiantuntijatyössä tukien kuntakenttää ja muita organisaatioita edistämään väestömme työhyvinvointia hyvillä työkykyjohtamisen tukikeinoilla. Tarjoamme myös erilaisia mittareita, joita käyttämällä voidaan saada mitattua tietoa mm. SOTE-työntekijöiden resursoinnista työnmäärään ja -kuormittavuuden kokemukseen linkittyen. Olen tehnyt Terveystalon työterveydessä pitkän työuran. 15 vuoteen mahtui niin työterveyshoitajan- kuin asiakkuuspäällikön työtä sekä viimeisimmäksi konsernin johtavan työterveyshoitajan toimessa työskentelyä. Olen ollut hyvin kiitollinen mahdollisuudesta olla kehittämässä työterveyshoitajien työtä, -työhyvinvointia ja -johtamisen raameja sekä edustaa näissä asioissa satoja työterveyshoitajia. Terveystalossa olin mukana käynnistämässä valtakunnallista työterveyshoitajien työn kehittämishanketta, jossa tavoitteena oli työnsujuvuuden, tukitoimintojen ja työhyvinvoinnin kasvaminen.

Mikä sai sinut kiinnostumaan hallitustyöskentelystä? Oletko ollut järjestötyössä tai luottamustehtävissä aiemmin?

Hallituksen varsinaisen jäsenpaikan kautta haluaisin olla edistämässä kaikkien työterveyshoitajien sujuvaa työtä ja työn arvostusta. Olen kuullut monen työterveyshoitajan näkemyksiä työn kehittämisen tarpeista, työhyvinvoinnin kipukohdista ja myös voimavaroista. Tunnen niin työnantaja- kuin työntekijäpuolen näkökulmia sekä olen ollut mukana myös verkostoyhteistyössä työterveyshoitajan työn kannalta keskeisimpien kumppaneiden kanssa (TTL, KELA, STM, oppilaitokset, Työterveyshoitajaliitto jne). Hallituspaikka on aina luottamustehtävä ja vain toimimalla tarpeen eteen luottamus syntyy.

Mitä edunvalvontaan ja ammatillisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä haluat nostaa esille? Miten olet valmis sitoutumaan asioiden eteenpäin viemiseksi?

Työterveyshoitajien työtä on viimeiset vuoden leimannut muutospaineet. Tällä hetkellä kunta-alan työehtosopimukset ovat vaihtumassa ja tulevaisuus näyttää tehdäänkö yhteiskunnallista kehitystä työterveyden toimintaan SOTE-uudistuksen aikakaudella. Työterveyshoitajan työn hyvän kehittymisen näkökulmasta on tärkeää, että meillä on edustus, joka tuntee työnarkea ja sen potentiaalia. Tämän hetken ajankohtaisia kysymyksiä mielestäni ovat muunmuassa asiat, jotka haastavat työterveyshoitajan tunnetta toimia asiantuntijaroolissa. Puhutaan resurssipulasta, jota myöten myös työn- ja työtyytyväisyyden kehittyminen on tärkeää. Saako työterveyshoitaja hyvän tuen ja pystyykö hän vaikuttamaan tekemäänsä asiantuntijatyöhön osallistavan johtamisen tai moniammattillisen tiimin tuella? Onko työn arvostus ja arvostuksen näyttö asiantuntijatyön tasolla? Onko työterveyshoitajalla hyvä mahdollisuus keskittyä omaan työhönsä ja kehittyä siinä ura-ajattelunkin näkökulmasta? Tukeeko olemassa olevat prosessit ja substanssi työnsujuvuutta ja työssä onnistumista? Hallitustason toimintaan olisi helppo sitoutua, koska siihen ulottuu myös valtavan tärkeä arvotausta. Hyvinvoiva ja työssään arvostettu työterveyshoitaja pystyy luomaan vahvaa vaikuttavuutta koko työikäisen väestön ja heidän perheidensä hyvinvointiin.

Nina Sulonen

Olen kahden nuoren pojan äiti, harrastuksiini kuuluu; poikien harrastuksiin kyyditys, moottoripyöräily, golf, lenkkeily, hiihto ja kaikki urheilu mitä voi poikien kanssa harrastaa ja oppia.

Olen työssä Caverionissa työhyvinvointipäällikkönä, vastuullani on ollut yli 20 vuoden ajan työhyvinvoinnin, työterveyden ja työkykyasioiden kehittäminen.

Olen ollut aktiivinen osallistuja liiton toimintaan paikallisosaton rahastonhoitajana ja hallituksen jäsenenä. Nyt kun lapset ovat jo isoja minulla on aikaa, siksi haluan jatkaa halliltustyöskentelyä.

Aiempaa järjestötyötä (yli 30 vuotta), Punaisessa Ristissä ja Helsingin pelastusliitossa hallituksissa, lisäksi olen HELPEssä pääkouluttajana sopimuspalokunnille.

Katson näköalapaikalta työterveyshoitajan työtä, koska saan tehdä valtakunnallisesti yhteistyötä työterveyshoitajien kanssa. Tulevaisuudessa haluaisin vahvistaa työterveyshoitajien roolia moniammatillisessa työssä.

Jonna Vaalio

Kerro lyhyesti vapaamuotoisesti itsestäsi, nykyisestä työstäsi ja työhistoriastasi

Olen 28-vuotias työterveyshoitaja Lahdesta.  Työskentelen tällä hetkellä Apila Terveydessä. Valmistuin 2017 keväällä terveydenhoitajaksi. Heti valmistuttua tiesin, että haluan luoda uran työterveyshuollossa. Hyppäsinkin uhkarohkeasti heti vastavalmistuneena työterveyshoitajan tehtäviin. Suoritin työterveyshuollon pätevöittävät opinnot syksyllä 2018. Olen työskennellyt työterveyshoitajana kuntasektorilla sekä yksityisellä palveluntuottajalla. Olen ollut vuoden hoitovapaalla ja palaamassa työelämään takaisin tammikuussa 2022. Hoitovapaan aikana olen toiminut aktiivisesti paikallisosaston toiminnassa ja myös aika ajoin piipahtanut työelämässä auttamassa koronarokotuksissa. Pidän itseäni aktiivisena nuorena työterveyshoitajana, jolla on kova ammatillinen halu kehittää itseään. Lyhyestä työurasta huolimatta olen päässyt tekemään ja näkemään hyvin monipuolisesti työterveyshoitajan työtä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan hallitustyöskentelystä? Oletko ollut järjestötyössä tai luottamustehtävissä aiemmin?

Aloitin työskentelyn työterveyshoitajaliiton Päijät-Hämeen paikallisosastossa vuonna 2020. Olen toiminut paikallisosaston sihteerinä. On ollut todella innostavaa työskennellä ja verkostoitua Päijät-Hämeen alueen työterveyshoitajien kanssa. Olen tällä hetkellä myös vuoden 2022 työterveyshoitajapäivien työryhmässä mukana. Koen, että hallituksessa saisin erityisen näköalapaikan. Olisi hienoa päästä vaikuttamaan oman alan kehittymiseen ja uskonkin vahvasti, että hallitustyöskentelyn kautta siihen olisi mahdollisuus.

Mitä edunvalvontaan ja ammatillisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä haluat nostaa esille? Miten olet valmis sitoutumaan asioiden eteenpäin viemiseksi?

Mielestäni yksi merkittävä ja iso ammatillinen haaste on se, että työterveyshoitajien tehtävän vaativuus on kasvanut paljon, meiltä odotetaan hyvin laajaa osaamista sekä merkittäviä vastuita isojen asiakasyrityksien kanssa. Etenkin, kun työterveyslääkäreistä on tällä hetkellä kova pula. Miten tähän tullaan reagoimaan tulevaisuudessa? Miten tulevaisuudessa turvataan, että alalle saadaan meitä uusia työterveyshoitajia? Toivoisin, että voisin tuoda rehellistä ja ajankohtaista viestiä kentältä.

Pilvi Österman

Olen asettunut ehdolle liiton hallitukseen kaudelle 2021 -2023.

Monet teistä jo minut tunteekin, sillä olen toiminut liiton puheenjohtajana maaliskuusta 2015 ja edustanut liittoa kansallisesti sekä kansainvälisesti. Olen toiminut jo kolmessa hallituksessa, tavannut monia paikallisosastoja ja toiminut liiton verkostoissa. Nyt koen, että on uuden aika, mutta haluan edelleen tuoda kokeneen korteni kekoon hallitusvastuussa ja olen tukemassa ja kannattamassa Inka Koskiahon ehdokkuutta liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2021 – 2023.

Liiton hallitustyön olen aloittanut jo vuonna 2010, ensin hallituksen varajäsenenä ja toiminut Kansainvälisen jaoksen jäsenenä ja kv-jaoksen puheenjohtajana, vuosina 2012 – 2015. Kansainvälinen toimintani on käsittänyt myös Eurooppalaisessa Työterveyshoitajien organisaatiossa (Federation Of Occupational Health Nurses within EU, FOHNEU) sihteerinä toimimisen vuosina 2012-2015. Olen myös kansainvälisen työterveyshuollon komitean, International Commission of Occupational Health (ICOH) sekä SCOHN (Scientific Commitee for Occupational Health Nurses) jäsen.

www.linkedin.com/profiles

Olen 48-vuotias, liikuntaa, kulttuuria ja hyvinvointia arvostava, yhden teini-ikäisen tyttären ja yhden aikuisen pojan äiti Inkoosta.  Olen koulutukseltani Terveystieteiden maisteri, Itä-Suomen Yliopistosta, pääaineenani kansanterveystiede sekä sivuaineinani johtaminen, terveyshallintotiede ja sosiaalipsykologia. Olen toiminut työterveyshoitajana vuosina 2000-2010. Maisterintutkintoni jälkeen olen työskennellyt erilaisissa työterveyshuollon asiantuntija- esimies- ja kehittämistehtävissä, Työterveyslaitoksella, Doctagon Oy:ssä ja Lääkärikeskus Aavassa. Kokemusta minulla on myös kuntoutusalan liiketoiminnan johtamisesta kahden vuoden ajalta Lohjan Kuntoutuskeskuksesta. Teen tällä hetkellä perusturvajohtajan virkaa Inkoossa ja olen tiiviisti mukana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisen valmistelussa väliaikaishallinnon työryhmässä.