Vuoden 2020 Tulevaisuuden työterveyshoitaja on Jaana Suontaka

Jaana työskentelee tällä hetkellä Länsirannikon Työterveys Oy:ssä Porissa. Työterveyshoitajan työtä hän on tehnyt 6 vuotta. 

Tulevaisuuden työterveyshoitajana Jaana on innostunut kehittämään omaa osaamistaan ja myös valmis jakamaan oppimaansa uutta työyhteisössään. 

Turun yksikössä Jaanan esimiehenä 2,5 vuotta toiminut Sanna Ylikorpi kuvaa Jaanaa kehitysmyönteiseksi työterveyshoitajaksi, joka on työtä pelkäämätön ja tarttuu uusiinkin työtehtäviin rohkeasti, positiivisella asenteella. Jaanalla on hyvät tiimityötaidot ja hän on pidetty työyhteisön jäsen. Iloisella ja ystävällisellä olemuksellaan Jaana on mukana rakentamassa hyvää työilmapiiriä sekä onnistuneita asiakaskokemuksia. 

Jaana on saanut kiittävää asiakaspalautetta muun muassa asiakasohjaus- ja yhteistyötaidoistaan. Jaanan suunnitelmallinen ja joustava työtapa mahdollistaa laadukkaan ja tuloksellisen työterveysyhteistyön.

Parhaillaan Jaana opiskelee seksuaalineuvojaksi ja hän haluaakin nostaa seksuaaliterveyttä työterveyshuollon agendalle.

Työterveyshoitajat ovat aktiivisesti mukana tulevaisuuden työelämää rakentamassa.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry – Finlands Företagshälsovårdareförbund rf on akavalainen, työterveyshoitajia edustava liitto, joka on toiminut 72 vuoden ajan yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa työkyvyn ylläpitäjänä, työhyvinvoinnin tuottajana ja työelämän kehittäjänä.