Vuoden 2021 Tulevaisuuden työterveyshoitaja on Jaana Taskinen

Suomen Työterveyshoitajaliiton hallitus on valinnut järjestöjaoksen esittelyn pohjalta ja paikallisosaston ehdotuksesta Jaana Taskisen Tulevaisuuden työterveyshoitajaksi 2021. Taskinen aloitti työterveyshoitajatyöt vuonna 2011 Terveystalossa.  S-Työterveys Kuopiossa moniammatillisen tiimin jäsenenä työskentely alkoi vuonna 2017, ja Jaana on sen kautta päässyt kehittämään asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa työterveyshuoltoa.

Työssään Jaana on esihenkilö Tuija Turusen ja moniammatillisen tiimin jäsenten mukaan aito, aktiivinen, avoin, auttavainen ja aikaansaava työyhteisön jäsen. Jaana piristää työkavereita huumorillaan ja valoisalla asenteellaan, minkä lisäksi hän on aina avoin uusille asioille. Asiakasyritykset antavat Jaanalle erityistä kiitosta hänen taidostaan kohdata ja auttaa mielenterveyshaasteiden kanssa kamppailevia, erityisesti nuoria työntekijöitä. Jaana tekee rohkealla otteella työterveysyhteistyötä ja osaa löytää ongelmien takana piilevät juurisyyt. Vuorovaikutuksessa Jaana on avoin ja osaa esittää kehityskohteet kannustavasti ja rakentavasti.

Koko S-työterveydessä työskentelynsä aikana Jaana on kehittänyt itseään opiskelemalla. Jaana on ollut aloitteellinen myös koko työyksikön kehittymisessä. Työyhteisön mukaan Jaana on todellinen, ei pelkästään nykyajan, vaan myös tulevaisuuden työterveyshoitaja, joka seuraa aktiivisesti ammattialaa ja haluaa vaikuttaa siihen. Työn ohessa Jaana opiskeli vuonna 2019 työkykykoordinaattoriksi ja hän on toiminut vuoden alusta alkaen myös työkykyasiantuntijana. Parhaillaan Jaana opiskelee sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempiä ammattikorkeakouluopintoja, jotka ovat opinnäytetyötä vaille valmiit. Jaana kehittää ja haastaa itseään ja ammattitaitoaan jatkuvasti, sekä työssä että vapaa-ajallaan.

Jaana on ollut aktiivinen toimija Suomen Työterveyshoitajaliitossa niin alueellisella tasolla Pohjois-Savon paikallisosastossa kuin valtakunnallisellakin tasolla liiton työmarkkinajaoksessa ja hallituksessa. Tähän häntä kannustaa halu olla mukana vaikuttamassa ja tuomassa omia kehittämisideoitaan ja osaamistaan työterveyshoitajia koskeviin asioihin.

Esityksen tekijöinä toimivat S-työterveydestä Tuija Turunen tiimeineen, Jaanan entiset kollegat Terveystalossa, sekä Pohjois-Savon paikallisosaston johtokunta.

Työterveyshoitajat ovat aktiivisesti mukana tulevaisuuden työelämää rakentamassa.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry – Finlands Företagshälsovårdareförbund rf on akavalainen, työterveyshoitajia edustava liitto, joka on toiminut 73 vuoden ajan yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa työkyvyn ylläpitäjänä, työhyvinvoinnin tuottajana ja työelämän kehittäjänä.