Vuoden Työterveyshoitaja 2021 on Merja Tervo Helsingistä

Vuoden Työterveyshoitaja julkistettiin 20.5.2021 Suomen Työterveyshoitajaliiton järjestämillä Työterveyshoitaja 2021 luentopäivillä Helsingissä. Tilaisuus järjestetään poikkeuksellisesti striimattuna 20.-21.5.2021.

Vuoden työterveyshoitajaksi valittu Merja Tervo on aloittanut työterveysuransa Oulun kaupungilla vuonna 1983. Siitä lähtien hän on ollut saman työnantajan palveluksessa, vaikka yrityksen nimi onkin vaihtunut muutamaan kertaan organisaatiomuutosten yhteydessä. Tämä osoittaa Merjan sitoutumista työhönsä. Edellä mainittu pitkä työura ei ole ainoa merkki sitoutumisesta. Vuodesta 1991 alkaen hän on toiminut Oulun palo- ja pelastuslaitoksen, nykyisin Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen, työterveyshoitajana, mikä osoittaa myös asiakkaan vahvaa luottamusta Merjaan. Tällä hetkellä Merja spurttaa työuransa loppusuoralle Pihlajalinnan etäpalveluiden parissa Helsingissä keskittyen henkisen hyvinvoinnin teemoihin ja työnohjaukseen. ”Työterveyshoitajan työ rakentuu ihmisten kohtaamisesta. Työn tekemisen tavat, välineet ja kohtaamisen muodot tulee nykytilanteessa vain muovata uudelleen”, Merja huomauttaa.

Merja on opiskellut koko uransa ajan ja viimeisimpänä osaamisalueena on sovittelijan työ. Työuran varrella Merjan työtehtävät ovat muuttuneet hänen osaamisensa ja laaja-alaisen kyvykkyyteensä seurauksena. Merja on toiminut työterveyshoitajatyön ohella esimiehenä 17 vuoden ajan. Työyhteisössä Merja on ollut vahva peruskallio. Hän on luottanut tulevaisuuteen, valanut uskoa työkavereihin ja pitänyt heistä huolta erilaisten muutostuulien keskellä. Merja on hyvä ja empaattinen työntekijä, jonka kanssa on pystynyt luottamuksella jakamaan asioita; hänellä on vertauskuvallisesti isot korvat ja pieni suu.

Merjan aikaisempi esimies Paula Tuominen kuvaa Merjaa luottopakiksi: hän on rohkeasti uskaltanut ottaa esiin kehitettäviä, ja myös vaikeita, asioita, mutta ei suinkaan sokeasti vaan perusteluja kysyen. Merja on ollut aina valmis oppimaan uutta ja kannustanut siihen myös työyhteisöä. Entinen esimieskollega Eija Autio kuvaa Merjan työterveyshoitajan palo- ja pelastustoimen osaamista syvällisimmäksi tässä maassa. Esimiehenä toimiessaan Merjan vahva ammatillisuus on ilmentynyt oikeudenmukaisuutena ja luotettavuutena sekä inhimillisyytenä vaikeiden asioiden kohdatessa työntekijää tai tämän lähipiiriä. Merja on todellinen työterveyshoitajan prototyyppi, sanoo Autio.

Merja kertoo, että 1980–90-lukujen vaihteessa heräsi oivallus, että työterveyshoitajien ja työterveyshuollon tulee jalkautua työyhteisöihin. Työterveyshuollon näkökulmasta ei riitä, että pelkästään yksilöä tuetaan työssä, sillä yksilön työkyky ja -hyvinvointi riippuu siitä, minkälaisessa yhteisössä hän työskentelee. Työkykytalon kivijalka luotiin siinä vaiheessa, ja työyhteisötyö imaisi Merjan mukaansa 90-luvulla. ”Tänä päivänä ollaan jo sisustamisen tasolla”, kuvaa Merja iloisesti työyhteisötyön kehittymistä työkykytalovertaukseen viitaten. Merja on ollut työyhteisötyön varsinainen pioneeri ja kehittäjä, ja hänen innovatiivisuuttaan, pitkäjänteisyyttään sekä kehittämisen halua ja kykyä myös Suomen Työterveyshoitajaliiton hallitus haluaa korostaa Merja Tervon valinnassa Vuoden Työterveyshoitajaksi 2021.