Vuoden Työterveyshoitaja 2022 on Taina Tuhkanen Vantaalta

Suomen Työterveyshoitajaliiton hallitus on valinnut Vuoden Työterveyshoitajaksi 2022 työkykypäällikkö Taina Tuhkasen Vantaalta. Tuhkanen toimii työkykypäällikkönä NCC:llä, jossa hän vastaa, koordinoi ja operoi NCC Suomen kaikkien liiketoimintojen työterveys-, työhyvinvointi- ja työkykyasioista.

Tie työkykypäälliköksi on käynyt Jorvin päivystyksen sairaanhoitajavuosien, Mehiläisessä ja Elisassa työterveyshoitajana ja Elisassa johtavana työterveyshoitajana työskentelyn sekä Elisan työhyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvan kautta nykyiseen asiantuntijarooliin, jossa on vierähtänyt jo melkein 20 vuotta. Lähes neljä vuosikymmentä työtä terveyden edistämiseksi on tässä vaiheessa takanapäin. Tuhkasella on edelleen toive kehittää hyvää työelämää yrityksessä ja myös työterveyshuoltotoimintaa.

Työkykypäällikön monipuolinen tehtäväkuva

Työkykypäällikkönä Tuhkanen on osa NCC:n HR-organisaatiota ja tekee myös hyvin tiivistä yhteistyötä organisaation työturvallisuuspäälliköiden ja ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa.

”Usein totean, että kaikki mikä kuuluu terveyteen, on jollain tavalla minun työpöydälläni”, kuvaa Tuhkanen itse tehtävänkuvaansa. Työterveyshuollon koordinointi, työkyvyn hallintaprosessin omistajuus, yhteistyö työeläkevakuutus- sekä tapaturmavakuutusasioissa, ammatillisen kuntouksen prosessit, työturvallisuus- ja työsuojeluyhteistyö, HR asiat ja politiikat liittyen terveyteen, terveyden edistämisen hankkeet, tyhy-toiminta, esimiestuki, yksilöiden ohjaus ja neuvonta ja kriisiryhmän jäsenyys ovat pääasialliset työtehtävät ja vastuut. Näihin tehtäviin liittyy useita organisaatioita ja yhteistyökumppaneita, joten Tuhkanen työskentelee yhdessä hyvin erilaisten henkilöiden kanssa. 

Rautainen työterveyden ammattilainen

Tuhkanen on suorittanut Jyväskylän yliopistossa Terveystieteen maisterin opinnot, jonka pohjana ovat sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tutkinnot. Työterveyslaitoksen työterveyshuollon pätevöitymisopinnot ja Lahden sairaanhoito-opistossa suoritettu työterveyshuollon jatkolinja ovat osaltaan varmistaneet pätevyyttä työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden lisäksi Tuhkanen on opiskellut työnohjaajaksi Diakissa ja suorittanut erilaisia lisäopintoja tarpeen ja jaksamisen myötä. Hän myös ollut koostamassa ”Hyvä työterveyshoitajan työ” -oppikirjaa, joka on ilmestynyt vuonna 1998 Tammen kustantamana.

Paikallisosaston jäsenten ja kollegojen mukaan Taina on ”asiantunteva, jämpti, vahva työterveyshoitajan ja työterveyshuollon identiteetin omaava, rautainen ammattilainen. Hän on ollut aktiivinen järjestämään ammatillista ja vapaa-ajan toimintaa työterveyshoitajakollegoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.” Entinen esihenkilö kuvaa Tainaa seuraavasti: ”Taina vie vahvasti eteenpäin työterveyshoitaja aktiivisuudella, sinnikkyydellä ja yhteistyötaidoilla työkyky-, työhyvinvointi- ja työterveyshuoltoasioita yrityksen sisällä. Hän on ns. luottopakki ja todellinen moniammatillinen osaaja, joka tuo vahvasti esille työterveyshoitajataustansa. Tekeminen perustuu tietoon ja vahvaan ammattitaitoon sekä kokemukseen. Taina edustaa parhaimmillaan juuri sitä työterveyshoitajien ammattikuntaa, jota on lisääntyvässä määrin asiantuntijatehtävissä yrityksen sisällä, ja vie siten työterveyshoitajien asiantuntijuutta laajasti eteenpäin. Taina on erittäin ammattitaitoinen, osaava, huumorintajuinen ja yhteistyökykyinen, joskin melko vaativa.”

Tuhkasella on ollut vuosien varrella monia luottamustehtäviä liiton hallituksessa, jaoksissa sekä paikallisosastotoiminnassa. Liiton hallituksen jäsenenä Tuhkanen on toiminut 12 vuoden ajan ja samanaikaisesti sekä Työterveyslaitoksen, Kelan että STM:n eri työryhmissä. Työterveyshoitajapäiviä Tuhkanen on ollut järjestämässä kunnioitettavat viisi kertaa.

Tuhkanen kokee, että ”Vuoden Työterveyshoitaja -kunnianosoitus on kiitos kaikille, jotka ovat ponnistaneet työterveyshoitajan tehtävistä lisätutkintojen, koulutuksen, opintojen ja kokemuksen myötä erilaisiin tehtäviin tässä yhteiskunnassa”.