Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla

Yksityistä terveyspalvelualaa edustava Terveyspalvelualan Unioni on hakenut vapaaehtoista sovittelua pitkittyneeseen työehtosopimusneuvottelutilanteeseen.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2024, eivätkä sen jälkeen käydyt neuvottelut ole tuoneet toivottua ratkaisua.

Terveyspalvelualan Unioni päätti hakeutua vapaaehtoiseen sovitteluun, koska neuvottelut työnantajaosapuolen kanssa eivät ole edenneet. Jatkamme näin ollen yksityisen terveyspalvelualan neuvotteluja valtakunnansovittelijan toimistossa torstaina 16.5. kello 14 alkaen.  

Työterveyshoitajaliitto neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan unionia. Unionissa on mukana yhteensä kahdeksan järjestöä. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

Unionin solmima työehtosopimus on normaalisitova eli se sitoo tietyin ehdoin työnantajia, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Alalla on myös sisällöltään lähes identtinen, yleissitova työehtosopimus. Sen sopijaosapuolet ovat Hali ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Lisätiedot:
Eve Becker, järjestöpäällikkö, 040 761 7231