Työehtosopimukset

Työterveyshoitajaliitto vaikuttaa työehtosopimuksiin Akavan neuvottelujärjestöissä ja neuvottelee Terveyspalvelualan Unionissa.

Julkisen sektorin eli kuntien, valtion ja seurakuntien virka- ja työehtosopimukset neuvottelee Akava-yhteisössä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Työnantajia edustavat työmarkkinalaitokset. Juko solmii myös Avainta ry:n kanssa työehtosopimuksen, joka koskee kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden, säätiöiden ja muiden yhteisöjen palveluksessa olevia työntekijöitä. Työterveyshoitajaliitto osallistuu ja vaikuttaa Akavassa ja Jukossa jäsentensä edunvalvojana.

Yksityisellä terveyspalvelualalla Työterveyshoitajaliitto neuvottelee työehtosopimuksesta yhdessä seitsemän muun ammattiliiton kanssa Terveyspalvelualan Unionin nimissä. Työnantajia edustaa EK:lainen Hyvinvointialan liitto.

Kaupan ja teollisuuden työehtosopimuksista neuvottelee Akava-yhteisössä Ylemmät toimihenkilöt YTN.

Työterveyshoitajaliiton jäseniin sovellettavat jäsenmäärältään edustavimmat virka- ja työehtosopimukset ovat: