Valmiuslaki ja työnteko­velvollisuus

Työntekovelvollisuutta koskeva asetus oli voimassa 26.3.-16.6.2020.
Valtioneuvosto antoi keskiviikkona 25. maaliskuuta asetuksen, jonka mukaan terveydenhuollon henkilökunnan valmiuslaissa tarkoitettua velvollisuutta tehdä työtä voidaan soveltaa koko maassa. Valmiuslaki kumottiin 16.6.2020.

Valmiuslaki - työntekovelvoite ja työmääräys

Työmääräys on velvoite mennä viranomaisen osoittamaan työhön. Työmääräys koskee käytännössä henkilöitä, joilla on esimerkiksi terveydenhuollon koulutus ja jotka eivät ole terveydenhuollon palveluksessa. Työvelvoliselle voidaan antaa työmääräys korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan ja se voidaan uusia kerran.

Ketkä ovat työntekovelvollisia?

Valmiuslain mukaan jokainen Suomessa asuva terveydenhuollon alalla toimiva tai alan koulutusta saanut 18-68-vuotias, jolla on kotikunta Suomessa, on niin erikseen määrättäessä velvollinen tekemään poikkeusoloissa väestöä suojaamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Poikkeuksena mm. lapsen tai muun henkilön hoitovelvollisuus, jonka hoitoa ei voida järjestää muuten.

Miten kutsu työhön / työmääräys tapahtuu?

Työhön määrääminen toteutetaan siten, että työvelvolliset kutsutaan ilmoittautumaan asuin- tai oleskelupaikkansa työvoimaviranomaiselle. Käytännössä kutsu, jos sellainen tulee, toimitetaan hallituksen esityksen mukaan todennäköisesti yleistiedoksiantona ja julkaistaan lisäksi tiedotusvälineissä. Työvoimaviranomainen puolestaan antaa kullekin työvelvolliselle työmääräyksen, josta käyvät ilmi ainakin työvelvollisen ja työnantajan nimi, työpaikan osoite, tehtävä, työnantajan nimi sekä ajankohta, jolloin työvelvollisen tulee ottaa työvelvollisuustyö vastaan. Lisäksi työmääräykseen voidaan ottaa esimerkiksi tieto siitä, tuleeko työvelvollisen ottaa mukaansa työvälineitä.

Jos olet vapaaehtoinen, voit ilmoittautua Työ- ja elinkeinoministeriön perustamaan työvelvollisuusrekisteriin.

Mihin tehtäviin työmääräys voidaan antaa?

Valmiuslain 99 § mukaan työmääräys voidaan antaa vain sellaiseen työhön, jota työvelvollinen pystyy kohtuudella tekemään ottaen huomioon hänen ikänsä, terveydentilansa, mahdollinen vammaisuutensa, perhesuhteensa, koulutuksensa, aikaisempi työkokemuksensa sekä tehtäväksi määrättävän työn luonne.